Iridologie – oko jako mapa k našemu tělu

Irisdiagnostika patří mezi metody diagnostické přírodní medicíny neboli Naturopatie. Jako nástroj pro odhalení příčin potíží všech orgánů lidského těla využívá duhovku oka, panenku, oční bělmo a někdy i kůži kolem očí. Nabízí zcela bezbolestné vyšetření oka, které není jen oknem do naší duše, ale ukrývá také mapu k našemu tělu.

K diagnostice potřebuje iridolog vynikající znalost problematiky, znalost lidského těla a také velmi dobrý fotoaparát nebo oční mikroskop, kterým se na oko podívá a může v něm sledovat znaky.

Oko je nervově propojeno se všemi částmi lidského těla. Orgány mají na duhovce oka svá reflexivní zakončení a pokud má orgán potíže, nebo je nějak geneticky zatížen, tak se v oku projeví pigmentace nebo uvolnění vláken duhovky a vznik trhliny.

Oko signalizuje skryté příčiny zdravotních potíží jako je změna kvality krve, hormonální nerovnováha, porušení nervového zásobení orgánů, stupeň tkáňových změn na orgánu a kolem něj. Těchto znaků je kolem pěti set, ale existují také jejich vzájemné souvislosti.

IRIDOLOGIE HLEDÁ PŘÍČINY NEMOCÍ. PROGNÓZA ZÁVISÍ NA MNOHA FAKTORECH.

Kombinace znaků jsou tisíce. Asi 70 % znaků v očích jsou genetické predispozice a tendence. Zbytek tvoří znaky související s aktuálním stavem orgánů a vznikají v očích v souvislosti se životním stylem člověka. Při iridologickém vyšetření, které odhaluje příčiny nemocí se zhodnocují obě oči.

Skutečnost, že všichni v rodině trpí problémy s křečovými žilami ještě neznamená, že i vy s nimi musíte mít celoživotní problém.

Iridolog se při diagnostice řídí jednoduchou rovnicí:

PROGNÓZA = DIAGNÓZA + INDIVIDUÁLNÍ KONSTITUCE + MOMENTÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV + VYBRANÁ LÉČBA

Klient se dozví, jak může zahájit útok proti obtěžujícím a nechtěným problémům nebo jaká je pro něj vhodná prevence.

Jak diagnostika probíhá? 

 • Vyplníte dotazník a zúčastníte se krátkého pohovoru.
 • Následně si iridolog vyfotí Vaše obě oči. (Tato procedura trvá asi 5 – 10 minut).

Fotografie Vašich očí se trvale ukládají u iridologa pro následné kontroly a Iridologii si můžete pro srovnání kdykoliv zopakovat.

 • Následuje stanovení genetického očního typu, kdy dostáváte ihned do ruky první část svého iridologického vyšetření, včetně individuální stravovací terapie. Iridolog v této zprávě navrhne i případnou léčbu přírodními prostředky.
 • Do týdne od diagnostiky obdržíte podrobnou zprávu, kterou už můžete s iridologem konzultovat po telefonu, není-li nutná osobní návštěva.
 • Vše zabere asi 1,5 hodinu Vašeho času.

Redukce váhy

Cílem Iridologie je také to, aby si klient uvědomil možné vlivy životního stylu a chyb ve stravování, které se projevují na jeho zdravotním stavu.

Co se pomocí Iridologie nedozvíme?

 • Nesvede diagnostikovat nemoci, místo toho analyzuje stav tkání tak, jak se reflexně odrážejí v duhovce. To je úplně jiný pohled na zdravotní stav člověka.
 • Není schopna ukázat stav operovaného místa, pokud bylo jednou přerušeno jeho nervové zásobení.
 • Nerozezná genetické anomálie orgánů. Místo, kde orgán chybí je mrtvé.
 • Neodhalí nám těhotenství, jelikož jde o přirozený stav.
 • V duhovce nelze rozeznat ledvinové kameny, protože nemají žádnou inervaci.
 • Iridologie není analýzou psychického stavu člověka.
 • Iridologie nerozezná, jaký patogen, polutant, droga či nádor se v těle nacházejí, ale může vidět jejich negativní dopad na jednotlivé orgány.
 • Iridologie nepředpoví délku života ani nejpravděpodobnější příčinu možné smrti.

V jakých případech Iridologii nelze provést?

 • Pokud má klient barevné kontaktní čočky. (Průhledné nevadí).
 • Při odchlípení sítnice.
 • Při velkém poranění oka.
 • Při velkém zánětu spojivek.
 • Při extrémním pterygiu (abnormální kožní slizniční řase).

Přehled z historie Irisdiagnostiky

Iridologie je obor neuropatické medicíny, který se ve světě vyučuje na lékařských fakultách přírodní medicíny. Iridologie má bohatou historii sahající do dob tisíců let před naším letopočtem.

 • Číňani a Japonci používali oko k diagnostikování už před více než 6000 lety.
 • V hrobě Tutanchamona, Egyptského faraona, který žil 1499 let př.n.l., byly nalezeny poznámky o studiu očí.
 • Jedny z nejstarších záznamů IRIS analýzy pocházejí od starověkých Kaldejců, někdy kolem roku 1000 př.n.l.
 • Hippokratés se narodil ve starověkém Řecku v roce 460 př.n.l. a říká se mu otec medicíny. Díval se do očí lidí, aby zde našel klíč k nemocem. Byl zaznamenán jeho výrok: „Pozři v oči člověka a uvidíš jeho tělo“.
 • Ve 12. Století Hildegarda z Bingenu (nazývá se svatá), naturopatka z Niahetalu, napsala rozsáhlou práci zaměřující se na oko jako dynamiku těla a duše.
 • V 16. Století Paracelsus pravil : „Vezmi v úvahu oko, s jakým uměním bylo vytvořeno a jak tělo do oka promítá celou svou anatomii“.
 • V roce 1670 Philippus Meyens napsal knihu s názvem Physiognomia Medica a popsal zde rozvržení orgánů na duhovce oka.
 • V roce 1786 Christian Haertels of Gottingen napsal referát nazvaný „Oko a jeho znaky“.
 • V roce 1813 vídeňský oftalmolog Beer napsal knihu „Učebnice očních chorob“ a v ní uvedl, „Všechno, co ovlivňuje organismus jedince nemůže zůstat bez následků na oko a obráceně“.

Skutečné objevení Iridologie si připisuje maďarský lékař Ignaz von Peczely,který pracoval na topografii duhovky podle reflexivních zakončení orgánů, která byla hotova v roce 1881.

IRIDOLOGIE JE VYNIKAJÍCÍM DOPLŇKEM LEKÁŘSKÝCH TESTŮ A VYŠETŘENÍ. TATO VYŠETŘENÍ VŠAK NENAHRAZUJE.

Máte jakýkoliv dotaz nebo by jste se rádi přihlásili na diagnostiku?

Kontaktujte mě a domluvíme se spolu.

8 + 15 =